Veiklos kryptys

Teikiama pagalba patyrusiems ar patiriantiems smurtą artimoje aplinkoje

Teikiama pagalba nukentėjus nuo bet kokios nusikalstamos veikos

Teikiama įvairi informacija (pvz. apie savivaldybės, kitų organizacijų, įmonių ir įstaigų teikiamas paslaugas, padedama susiekti su jomis)

Teikiamos individualios psichologinės konsultacijos​

Teikiamos juridinės konsultacijos​

Pravedami asmeniniai įgalinantys pokalbiai

Dirbama smurto prevencijos srityje

Inicijuojami ir pravedami kursai (ir profesiniai), seminarai moterims bedarbėms ir dirbančioms, verslininkėms, nevyriausybinėms organizacijoms, kitiems asmenims

Organizuojamos neformalaus mokymo bei kvalifikacijos kėlimo priemonės

Propaguojamos lygios galimybės

Padedama įsikurti naujoms nevyriausybinėms organizacijoms

Organizuojamos konferencijos, seminarai, diskusijos, susitikimai, dalyvaujama kasmetinėse suaugusiųjų švietimo savaitėse

Rengiami ir įgyvendinami projektai, kaip partneris centras dalyvauja kitų organizacijų organizuojamuose projektuose

SAVANORYSTĖ

Teikiama pagalba patyrusiems ar patiriantiems smurtą artimoje aplinkoje

Teikiama pagalba nukentėjus nuo bet kokios nusikalstamos veikos

Teikiama įvairi informacija (pvz. apie savivaldybės, kitų organizacijų, įmonių ir įstaigų teikiamas paslaugas, padedama susiekti su jomis)

Teikiamos individualios psichologinės konsultacijos​

Teikiamos juridinės konsultacijos​

Pravedami asmeniniai įgalinantys pokalbiai

Dirbama smurto prevencijos srityje

Inicijuojami ir pravedami kursai (ir profesiniai), seminarai moterims bedarbėms ir dirbančioms, verslininkėms, nevyriausybinėms organizacijoms, kitiems asmenims

Organizuojamos neformalaus mokymo bei kvalifikacijos kėlimo priemonės

Propaguojamos lygios galimybės

Padedama įsikurti naujoms nevyriausybinėms organizacijoms

Organizuojamos konferencijos, seminarai, diskusijos, susitikimai, dalyvaujama kasmetinėse suaugusiųjų švietimo savaitėse

Rengiami ir įgyvendinami projektai, kaip partneris centras dalyvauja kitų organizacijų organizuojamuose projektuose

Parašyk mums!  Anoniminė apklausa

   Kiek Jums SKPC suteikta pagalba buvo naudinga?
   0 - nežinau1 - visai nenaudinga2 - naudinga3 - iš dalies naudinga4 - naudinga5 - labai naudinga

   Prašome trumpai pakomentuoti savo atsakymą: