Apie mus

Tauragės moters užimtumo ir informacijos centras (TMUIC)​

Siekiame, kad visiems bendruomenės nariams būtų suteikta galimybė prisitaikyti prie besikeičiančių ekonominių ir socialinių sąlygų, prisidėti aktyviai kuriant Tauragės rajono ateitį, tuo pačiu ir valstybės gerbūvį.

Vienas iš TMUIC prioritetų – moterų ir vyrų užimtumo didinimas, mažinant socialinę atskirtį ir skurdą, atsižvelgiant į vietos poreikius bei galimybes.

TMUIC tikslai ir uždaviniai

SKLEISTI IR PROPAGUOTI LYGIAS GALIMYBES  
 • Vykdyti šviečiamąją veiklą.
 • Suteikti moterims ir kitiems bendruomenės nariams galimybę mokytis, atnaujinti įgūdžius, įgyti žinių ar kvalifikaciją.

UGDYTI SVEIKĄ, TOLERANTIŠKĄ, APSIŠVIETUSIĄ VISUOMENĘ

 

 • Suteikti žinių darbo paieškos, socialiniais klausimais.
 • Suteikti informacijos apie organizacijų teikiamas paslaugas, sprendimų galimybes ir būdus.
 • Atstovauti valstybinėse institucijose, renginiuose, susitikimuose (kaip ekspertai).
 • Bendradarbiauti su vietinėmis, šalies ir tarptautinėmis organizacijomis.

AKTYVINTI TAURAGĖS BENDRUOMENĘ, JOS PILIETIŠKUMĄ, IR INFORMATYVUMĄ

 

 • Vykdti švieciamąją veiklą (seminarai, konferenjos, suaugusiųjų švietmo savaitės).
 • Vykdyti kultūrinę, auklėjamąją veiklą (renginiai, parodos, mugės ir pan.).
 • Konsultuoti NVO projektų rašymo klausimais.
 • Ruošti ir teikti projektus.

SKATINTI MOTERŲ VERSLUMĄ

 

 • Ugdyti moteris lyderes, politikes.
 • Teikti moterims konsultacijas socialiniais klausimais.
 • Padėti šeimos klausimais.

ORGANIZUOTI SPECIALIZUOTO CENTRO VEIKLĄ

 

 • Teikti pagalbą smurtą patyrusiems asmenims.
 • Teikti asmenines psichologines, juridines į socialines konsultacijas smurtą patyrusioms moterims.

TMUIC veikla

Mes prieš smurtą artimoje aplinkoje

Pagalba patyrusiems smurtą

Parašyk mums!  Anoniminė apklausa

   Kiek Jums SKPC suteikta pagalba buvo naudinga?
   0 - nežinau1 - visai nenaudinga2 - naudinga3 - iš dalies naudinga4 - naudinga5 - labai naudinga

   Prašome trumpai pakomentuoti savo atsakymą: