Istorija

Tauragės moters užimtumo ir informacijos centras įsikūrė 1998-01-28 Jo įsikūrimą
finansavo Socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Tauragės r. savivaldybė.
Vienos iš pagrindinių tikslų ir veiklos krypčių- lyčių lygių galimybių, pilietiškumo
skatinimas, žmonių užimtumo didinimas, socialinės atskirties ir skurdo mažinimas, demokratijos
stiprinimas visose gyvenimo srityse, įvairios prevencinės priemonės (pvz., žmogaus teisių,
sveikatos, pilietiškumo, bendravimo, tolerancijos, atsakomybės ir kt.). Daug dirbame moterų,
socialiai pažeidžiamų asmenų užimtumo, įgalinimo, ugdymo, įdarbinimo klausimais.;
konsultuojame moteris socialiniais, psichologiniais, teisiniais klausimais; skatiname suaugusius
mokytis visą gyvenimą. Didiname moterų pasitikėjimą savimi, keliame motyvaciją mokymuisi,
propaguojame ir skleidžiame lygių galimybių įstatymą, ugdome bendruomeniškumą, skatiname
pilietines iniciatyvas, partnerystę ir bendradarbiavimą tarp rajono NVO, savivaldybės, kt.
organizacijų ir įstaigų. Turime patirtį organizuojant apskrito stalo diskusijas, seminarus, vietines
ir tarptautines konferencijas, forumus, pažintinius vizitus, muges, akcijas, socialines kompanijas.
Mūsų klausytojai ir dalyviai buvo ir yra politikai, verslininkai, policijos pareigūnai, socialiniai
darbuotojai, savanoriai, bendruomenių nariai, jaunimas. 2005 m. Moters užimtumo ir
informacijos centras buvo Tauragės apskrities moterų pasiruošimui IV moterų suvažiavimui
organizatorius ir koordinacinis centras.
TMUIC rengia programas, projektus ir dalyvauja kaip partneris NVO ir kitų organizacijų
programose, akcijose ir projektuose. Per tuos gyvavimo metus TMUIC arba inicijavo ir
įgyvendino ES remiamus projektus arba dalyvavo kaip partneris, kurie buvo skirti didinti
moterų pasitikėjimo savimi, gebėjimų, profesinės kompetencijos stiprinimui, verslo kūrimo
skatinimui, rašė ir įgyvendino LR ministerijų įvairių programų projektus, t.sk. ir dėl smurto
artimoje aplinkoje, pastoviai rengia projektus savivaldybės programoms, gauna finansavimą ir
juos įgyvendina ..
Labai daug dirbame ir su smurtu prieš moteris ir vaikus šeimoje. TMUIC siekia gerinti moterų
(ir jaunimo) padėtį viešajame ir privačiame gyvenime (pagalba smurtą patyrusioms moterims,
kitiems asmenims, smurto privačioje erdvėje ir jaunimo patyčių mokyklose prevencija, ) kt.
Ilgalaikis tęstinis darbas šioje srityje nuo pat TMUIC įsikūrimo pradžios ir bendradarbiavimas su
partneriais, duoda vaisius. Centre moterys ir kiti asmenys gavo ir gauna psichologinę, teisinę,
tarpininkavimo ir kitokią pagalbą. Jau senokai visa tai žinoma visoje apskrityje, todėl pagalbos
kreipėsi ir iš kt. rajonų moterys. Nuo 2011 m. gruodžio 15 d. TMUIC yra kaip Specializuotos
kompleksinės pagalbos centras ir atlieka Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos priskirtas
funkcijas – teikti 5 rajonuose pagalbą smurtą artimoje aplinkoje patyrusioms moterims ir kitiems
asmenims. TMUIC dirba ir kaip pagalbos tarnyba, kuri teikia pagalbą asmenims, nukentėjusiems
nuo bet kokios nusikalstamos veikos Visa teikiama pagalba yra konfidenciali ir nemokama

Parašyk mums!  Anoniminė apklausa

   Kiek Jums SKPC suteikta pagalba buvo naudinga?
   0 - nežinau1 - visai nenaudinga2 - naudinga3 - iš dalies naudinga4 - naudinga5 - labai naudinga

   Prašome trumpai pakomentuoti savo atsakymą: